Stichwort: Álvaro de Campos

Fernando Pessoa: Obras de Álvaro de Campos

Die wich­tigs­ten Wer­ke Álva­ro de Cam­pos’, dem erdach­ten Beglei­ter des berühm­ten Fer­nan­do Pes­soa. Por­tu­gie­si­sche Ori­g­ni­al­ver­si­on! 111 Sei­ten ISBN  978–3‑95421–136‑4 (Buch) 9,50€ erhält­lich aus­schließ­lich bei amazon